Ansatte

AldeAkva har et stort engasjement for valg av riktige løsninger og videreutvikling av løsningerfor praktiske og moderne settefiskanlegg.
Fiskevelferd, logistikk og brukervennlighet er kvaliteter som verdsettes ved anlegg.

Se våre tjenester under:

Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Geir Ingolf Strand

Eirik Østerhaug

Andre forespurte tjenester kan tilbys gjennom dyktige samarbeidspartnere.