Eirik Østerhaug

AldeAkva har et stort engasjement for valg av riktige løsninger og videreutvikling av løsningerfor praktiske og moderne settefiskanlegg.
Fiskevelferd, logistikk og brukervennlighet er kvaliteter som verdsettes ved anlegg.

Se våre tjenester under:

Nystarta Alde Akva satsar innan akvakultur

Andre forespurte tjenester kan tilbys gjennom dyktige samarbeidspartnere.