Alde Akva AS deler ekspertise i revidering av NS9416

Andrine Bakken og Eirik Østerhaug fra Alde Akva AS er aktive deltakere i revisjonsprosessen av Norsk Standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, NS9416. Standard Norge har mottatt flere henvendelser fra bransjen om behovet for revisjon og sammen med en fagsterk komité bestående av myndigheter, oppdrettere, prosjekterende, leverandører, akademia, og sertifisører, er Alde Akva AS med på å dele verdifull kunnskap og erfaring.

Målet med denne revisjonen er å redusere risikoen for rømming av fisk, adressert gjennom grundige krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok, og produktdatablad for landbaserte oppdrettsanlegg.

Forskriften om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk refererer til NS9416 som en nøkkel for å oppfylle de nødvendige kravene. Med ny innsikt, erfaring og teknologiske fremskritt de siste årene, er tiden inne for å gjennomgå og fornye standarden.

Fremhevede punkter:

 • Risikoanalyse og -reduksjon:
  Økt søkelys på å redusere risikoen for rømming gjennom grundige analyser.
 • Tekniske oppdateringer:
  Integrering av ny kunnskap og teknologiske løsninger for å møte bransjens voksende behov.
 • Høringsutkast:
  Planen er å presentere et høringsutkast i løpet av 2024, der vi oppfordrer bransjen til å gi verdifulle tilbakemeldinger.

Viktige bidragsytere i revisjonsprosessen:

 • AKVA group
 • Akvasafe AS
 • Alde Akva AS
 • Aquastructures AS
 • Artec Aqua
 • Eyvi
 • Fiskeridirektoratet (Norge)
 • Mowi
 • Norconsult
 • Safetec Nordic
 • SalMar
 • ScaleAQ
 • Sjømat Norge
 • VAQ AS