Produksjonsplan 3D Visualisering Prosjektledelse Prosessdiagram (PID) Kalkulasjon Samhandling

Alde Akva har mer enn 50 års erfaring innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen.
Bilde av ørret under vann - Alde Akva - Landbasert akva-anlegg - Stord

Lang erfaring
innenfor Akvakultur

Bilde av babylaks i et landbasert akva anlegg - Alde Akva, Stord - Akvakulturanlegg

Alde Akva har mer enn 50 års erfaring innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi er 3 stk som har gått sammen som en total kompetanseleverandør innenfor landbaserte og lukka anlegg for smolt og matfisk. Vi har god erfaring fra de fleste prosjekter innenfor akvabransjen.

Alde Akva har et stort engasjement for valg av riktige løsninger og videreutvikling av løsningerfor praktiske og moderne settefiskanlegg. Fiskevelferd, logistikk og brukervennlighet er kvaliteter som verdsettes ved anlegg. Vi ønsker derfor å bistå med ditt akvakulturanlegg.

Nyheter fra Alde Akva

Samarbeidspartner med nytt RAS-anlegg

Alde Akva er stolte av å være samarbeidspartner med nytt RAS-anlegg i Kårvik. Hentet fra: https://havbruksstasjonen.no/ Konsulentselskapet Alde Akva har vært en viktig samarbeidspartner og

Les mer »

Optimalt og effektivt fra A til Å

Som et uavhengig konsulentselskap sørger vi for optimale og kostnadseffektive prosesser fra forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og igangsatt anlegg.

Vi har lang og bred erfaring innen faget, blandet annet settefisk, postsmolt, matfisk, marine arter, forskning, RAS og lukkede merder.

Som en komplementær aktør er Alde Akva en slagkraftig og effektiv ressurs for byggherre, leverandører og prosjekterende bedrifter innen akvakultur.

Kontakt oss dersom du trenger hjelp eller har noen spørsmål angående akvakulturanlegg.

Bilde av ørret i vann - Alde Akva, Stord - Akvakultur - Akvaanlegg - Smolt - Norge

Vi jobber nasjonalt

Bilde av mange fisker i landbasert akva anlegg i Norge - Alde Akva - Stord

… og internasjonalt.

Med vår brede erfaring fra bransjen, kan vi yte bistand både i Norge og i utlandet. Med vår bransjekunnskap så er du trygg fra første stund ved å bruke oss til ditt prosjekt.

Som et uavhengig konsulentselskap sørger vi for optimale og kostnadseffektive prosesser fra forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og idriftsatt anlegg.