Alde Akva

Moderne havbruk

Våre tjenester

Under er en fremstilling av hvordan vår prosess fungerer.

1.
Konsept

Før konsept-/idéfasen gjennomføres er det avklart et behov for et anleggsprosjekt.

2.
Forprosjekt

Vi beregner dimensjoneringskriterier, i tillegg til produksjonsplanlegging, komponentvalg og driftsanalyser.

3.
Prosjektering

I denne fasen tegnes de tekniske løsningene fullt ut med bakgrunn i nøyaktige beregninger og beskrivelser.

4.
Utførelse

Vi har god erfaring med å være bindeledd mellom prosjekterende, prosjekteier og entreprenør.

5.
Drift

I driftsfasen kan vi bidra som rådgiver og sparringpartner.

Om oss

Alde Akva er et uavhengig konsulentselskap som leverer rådgivningstjenester innen landbasert oppdrettsanlegg og lukkede merder i sjø. Vi ble startet opp i 2020 av gründerne Kjell-Torodd Fitjar Bremskau, Geir Ingolf Strand og Eirik Østerhaug.
I over 20 år har våre ansatte levert tjenester innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen
Vi har bred erfaring med å levere tjenester innenfor alle faser i utviklingen av nye akvakulturanlegg, og kan bistå med problemstillinger knyttet til drift og/eller forskningsprosjekter.
Se “våre tjenester” for mer informasjon om hva vi kan levere til våre kunder .

I Alde Akva er vi stolte av vår historie og hva vi har fått til på den korte tiden. Vår ambisjon er å bli den foretrukne partneren i akvakulturprosjekter. Se våre utvalgte referanseprosjekter her.

Vi har hovedkontor på Stord og avdelingskontor i Haugesund.

MØT FAMILIEN:
www.fremje.no
Spesialrådgivere innen VVS, klima og slokkeanlegg

Send oss en henvendelse

Har du et prosjekt du
ønsker hjelp med?