Tjenester

AldeAkva har et stort engasjement for valg av riktige løsninger og videreutvikling av løsningerfor praktiske og moderne settefiskanlegg.
Fiskevelferd, logistikk og brukervennlighet er kvaliteter som verdsettes ved anlegg.

Se våre tjenester under:

3D visualiseringer

Analyser

Tegningsproduksjon

Sparringspartner

Support

Byggherreombud

Driftsoptimalisering

Kostnadsoverslag

Illustrasjoner

Forprosjekt

Skisser

Produksjonsplaner

Rådgivning

Andre forespurte tjenester kan tilbys gjennom dyktige samarbeidspartnere.