Kontakt oss

Alde Akva AS

Ta kontakt 

Send oss gjerne en henvendelse gjennom vårt kontaktskjema.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
kjell

Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Daglig leder

Om Kjell-Torodd

Kjell-Torodd har CAD-teknisk utdanning og har 20 års erfaring med flere anerkjente 3D-verktøy. Han har stor erfaring fra ulike prosjekter i roller som DAK-operatør og ledende digital koordinator siden 2002. Kjell-Torodd har brukt de siste 10 årene på å tegne, designe og 3D-illustrere landbaserte akvakulturanlegg, både RAS- og gjennomstrømningsanlegg.

ingolf

Geir Ingolf Strand

Seniorrådgiver

Om Geir Ingolf

Geir er utdannet høyskoleingeniør innenfor miljø- og havbruksteknologi, og har jobbet med fisk og akvakultur siden endt utdanning. Med erfaring fra settefisk, matfisk, og forsknings- og rådgivermiljø har han opparbeidet seg bred erfaring innenfor mange arter og aspekter ved akvakulturprosjekter.

Eirik Østerhaug

Seniorrådgiver

Om Eirik

Eirik har en mastergrad innen teknisk og biologisk akvakultur, og har arbeidet med akvakultur siden 1998. Han har prosjektert flere forskningsanlegg, og vært involvert i flere lukkede produksjonsenheter i sjø. Han har i tillegg drevet med oppmåling og masseberegninger.

benedikte

Benedikte Tveit

CFO & Prosjektleder

Om Benedikte

Benedikte er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Hun har 6 års erfaring med prosjektledelse, har jobbet mye med strategi- og forretningsutvikling, og har svært god analysekompetanse. Benedikte har tidligere hatt ansvar for å lede komplekse prosjekter med mange interessenter, og har de siste to årene også vært involvert i prosjektutvikling innenfor akvakultur.

inger

Inger Louise Sandvik

Teknisk tegner

Om Inger Louise

Inger Louise er utdannet ingeniør med fordypning i teknisk planlegging. Innenfor VA har hun jobbet med plan- og profiltegninger av grøfter med tilhørende detaljtegninger av kummer, samt beskrivelse til anbudsrunder. Hun har de siste årene jobbet med prosjektering og modellering av landbaserte settefiskanlegg, og har god kompetanse innenfor 3D-modellering og tegningsproduksjon

Emil Andre Skjerping

Seniorrådgiver

Om Emil

Emil har vært driftsleder ved et settefiskanlegg med en årlig leveranse på 5 millioner smolt. Han har praktisk erfaring fra drift av RAS-anlegg, i tillegg til prosessen rundt bygging og etablering av prosessanlegg. Emil har god faglig kompetanse, og fungerer som rådgiver i prosjektene til Alde Akva.

Andrine Bakken

Rådgiver

Om Andrine

Andrine er utdannet havbruksingeniør ved NTNU i Trondheim. Studiet gir en ingeniørgrad med fokus på drift og vedlikehold, samtidig som studentene opparbeider seg mye kunnskap om fiskens biologi og oppdrettsnæringen som helhet. Siden våren 2022 har Andrine hatt en deltidsstilling hos Alde Akva, og bistått med blant annet beregninger, prosjektering og arbeid med NS 9416 og rapporter.

Martin Ramstad

Rådgiver & prosjektleder

Om Martin

Martin har fagbrev som elektriker og skipselektriker. De siste 12 årene har han jobbet med flere store og små prosjekter både innenfor offshore industri, akvakultur og samferdsel.

Han har god tverrfaglig kompetanse innenfor tekniske fag, grunnarbeid, betong og ikke minst prosjektadministrasjon og byggeledelse. Dette gir god verdi både i prosjektering og i utførelse.

Martin har også prosjektert flere settefiskanlegg, helt fra konsept til realisering.

 

Kjetil Sævareid

BIM-tekniker

Om Kjetil

Kjetil er utdannet tømrer og BIM-tekniker. Han har god god kompetanse innenfor 3D-modllering og tegningsproduksjon.

Kjetil bistår med prosjektering og modellering av landbaserte oppdrettsanlegg i prosjektene.

I tillegg til dette fungerer han også som BIM-koordinator.

Amanda Martins Skeie

Prosjektingeniør Akvakultur

Om Amanda

Amanda har de siste 6 årene jobbet i akvakulturbransjen og opparbeidet seg god erfaring innen RAS-teknologi, prosess, P&ID, CAD og Plant 3D. 

Hun har jobbet med prosjektering og modellering av landbaserte settefiskanlegg samt P&ID, både i tilbudsfase og i prosjekt. Hun har også hatt befaring og oppfølging på site.    

Fra offshore sektoren har hun blant annet erfaring med 3D modellering i Inventor og mobilisering og demobilisering av supply fartøy. 

Ingrid Natvik Rong

Om Ingrid

Ingrid går siste året på Havbruksingeniør-linjen ved NTNU i Trondheim og jobber deltid.

Studieprogrammet hennes gir henne gode forutsetninger for å jobbe med teknologi innen biologi.

Ingrid samarbeider tett med mentor Emil Andre Skjerping, og fokuserer for øyeblikket på NS9416,

litteraturstudier, og bidrar med kunnskap i prosjekteringsvurderinger.

Tidligere har hun jobbet internt med forprosjektering og dimensjonering av fôrflåter, samt

litteraturstudier og analyse av lysforhold i semilukkede oppdrettsanlegg.

Erling Mikalsen

Om Erling

Erling er utdannet havbruksingeniør fra NTNU og er for tiden masterstudent i teknologiledelse. 

Havbruksingeniørstudiet gir et godt helhetlig blide av havbruksnæringen og gir studentene

god kompetanse innenfor drift og vedlikehold, fiskens biologi og ingeniørfag, samt kjennskap NS9415-17. 

Ved siden av B.sc-studiet, har han har opparbeidet seg erfaring som driftstekniker ved Lerøy Aurora,

hvor han har jobbet med nyutsatt smolt, tidlig faseproduksjon og leveringsklar fisk.