Referanser

Alde Akva AS

Smart Salmon

www.smartsalmon.no
Gå til hjemmeside

Engesund Fiskeoppdrett

www.engesund.no
Gå til hjemmeside

Havbruksstasjonen i Tromsø

www.havbruksstasjonen.no
Gå til hjemmeside

Erko Settefisk

www.facebook.com/erkosettefisk
Gå til hjemmeside

Segel

www.segel.no
Gå til hjemmeside

Leirvik

www.leirvik.com
Gå til hjemmeside

Columbi Salmon

www.columbisalmon.com
Gå til hjemmeside

Hardanger Fishfarm

www.ilaks.no
Gå til hjemmeside

Billund Aquaculture - Transforming the future of aquaculture

www.billundaquaculture.com/no/
Gå til hjemmeside

Stadion Laks

www.stadionlaks.no
Gå til hjemmeside

Cargill Innovation Center i Dirdal

www.ewos.com/no/
Gå til hjemmeside

Bremnes Seashore

www.seashore.no
Gå til hjemmeside

Aquafarm – Sustainable Aquaculture in Closed Fish Cages

www.aquafarm.no
Gå til hjemmeside